Już 16 kwietnia 2019 roku uczniowie klas ósmych podejdą do pierwszego egzaminu ósmoklasisty zreformowanej szkoły podstawowej.

Jak wygląda egzamin?

Czas pracy podczas egzaminu z matematyki to 100 minut. Każdy uczeń otrzyma arkusz zadań złożonych zarówno z zadań zamkniętych (wybór odpowiedzi) oraz zadań otwartych (zapisanie pełnego rozwiązania). Zgodnie z informacjami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w arkuszu pojawi się 5-7 zadań otwartych oraz 14-16 zadań zamkniętych.

Za każde z zadań zamkniętych zdobyć będzie można 1 punkt, za zadania otwarte przewidziane są schematy punktowania dla zadań wartych od 2 do 4 punktów.

Przypominamy, że w czasie ferii zimowych organizujemy kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z matematyki – Z NAMI ODNIESIESZ SUKCES!
Szczegóły w zakładce ZIMOWA AKCJA POWTÓRKOWA 2019 !

(opracowanie na podstawie Informatora o Egzaminie Ósmoklasisty CKE; Tomasz Ogrodnik)