20 sierpnia opublikowano komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w którym podano terminy egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.

Egzamin ósmoklasisty zgodnie z zapowiedzią Ministra Edukacji Narodowej odbędzie się miesiąc później, niż pierwotnie planowany termin, a dokładnie w dniach 25 – 27 maja 2021. Termin egzaminu z matematyki wyznaczony został na środę – 26 maja 2021 (jak zwykle o godzinie 9.00).

Egzamin maturalny przeprowadzony będzie w maju i rozpocznie się egzaminami obowiązkowymi (na poziomie podstawowym: język polski, matematyka, język angielski) od 4 maja. Zakończenie sesji egzaminacyjnej planowane jest na 20 maja egzaminami zdawanymi na poziomie dwujęzycznym. Egzamin maturalny z matematyki odbędzie się w dniach:

  • 5 maja 2021 (środa) – na poziomie podstawowym (egzamin obowiązkowy dla wszystkich zdających maturę)
  • 11 maja 2021 (wtorek) – na poziomie rozszerzonym

Przypominamy, że systematyczna praca przynosi największe efekty! Zapraszamy na organizowane przez nas zajęcia indywidualne przygotowujące do egzaminów (oraz z zakresu bieżącego materiału).